ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΟΤΕ?
Κάθε Τετάρτη το βράδυ από 19.30 ως 21.30.

Κίνητο: 0032/479.86.90.31

ΠΟΥ?
Ontmoetingscentrum Flora
Pastoor Clausplein ,1
9820 Merelbeke (Flora)

Zaal achter de kerk