ΙΣΤΟΡΙΑ

“Μέλισσες”, ένα συγκρώτημα λαικών ελληνικών χορών, ιδρύθηκε το Σεπτέ­μβριο του 2002 με πρωτοβουλία της Josette Van der Veken. ‘Ετσι η Ανατολική  Φλάνδρα επιτέλους απέκτησε το δικό της όμιλο λαικών ελληνικών χορών.
Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο, αλλά υπό της ηγεσίας του δασκάλου Χρίστου Λαγούσσι το συγκρώτημα “Μέ λισσες” άρχιζε από το 2004 και μετά να τραβάει όλο και περισσοτέρους ενδιαφερομένους να μάθουν ελληνικούς χορούς. Σήμερα, “Μέλισσες” έχει φτάσει πλέον στο σημείο που συμβάλλει σε πολλές ελληνικές βραδυές και γιορτές με πλούσιες χορευτικές εκδηλώσεις.
Στην Ελλάδα ο χορός ανήκει και σήμερα ακόμη στις πιο ζωντανές παραδόσεις,οι οποίες μεταδίδονται από γεννία σε γεννία. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι χωρίς να γίνει και χορός, έτσι, απλό, από την καρδία και πάνω στο γλέντι. Έτσι υπάρχουν εκατοντάδες λαικοί χοροί,  από νησία,  από χωρία στην κοιλάδα και στο βουνό, από περιοχές τελείως απομονωμένες κ.τ.λ.
Εμείς, με τις “Μέλισσες” προσπαθούμε  να καλύψουμε  όλη αυτή την ποικιλία, ακόμη και από τα παραδοσιακά ελληνικά μέρη εκτός των συγχρόνων συνόρων της χώρας. Μετά από μερικά μαθήματα ήδη μπορεί κανείς να συμμετέχει στα απλά βήματα σ΄ενα εστιατόριο όπου πέφτει χορός η σε μια γιορτή. Σκοπός μας είναι να μεταδίδεται ο ελληνικός χορός και να τον απολαύσουμε.
Υπάρχουν ακόμη και παιδικά μαθήματα με δασκάλα την Josette.